Money from Web

   
 


 

 

Home

Board-Forum-Diary

Administrator

ASP

Business Manage

Computer Basic

Computer Hardware

Computer Software

Computer Tip

Computer Virus

Contact

Database

Firefox

Gallery

Game

HI5 ME!

Link

Project Demo

System Analysis

Website

=> Frontpage

=> Dreamweaver

=> Promote site in thai

=> Promote Website

=> Promote Website by Search Engine

=> Banner

=> How To Design Webpage

=> Free Homepage

=> Money from Web

=> Domain Name

=> Code Color

Food & Drink

SkyDrive

MS-word

MS-excel

Mobile

Drug

Clock

Car & Motorcycle

Download

 


     
 

การสร้างรายได้จากเว็บไซต์

ตอนการสร้างรายได้จากเว็บไซต์

ในงานนี้ได้มีไอเดียในการสร้างรายได้จากการทำเว็บหลายๆ รูปแบบ จากการพูดคุย และ แสดงความคิดเห็นจากหลายๆท่าน ที่มาร่วมในงานนี้ ซึ่งรูปแบบการสร้างรายได้จากการทำเว็บนั้นมีหลายๆ รูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำเว็บอย่างคุณสามารถนำไปทำได้ทันที ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ จากสร้างรายได้จากการทำเว็บไซต์ในปัจจุบัน ที่นอกจากการขายโฆษณาแบนเนอร์ทั่วๆไปนั้น ยังมีการสร้างรายได้จากรูปแบบอื่นๆ ได้แก่

เริ่มแรกเว็บไซต์ ต่างๆ ควรทำการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในเว็บไซต์ของตนว่า เป็นคนกลุ่มใดบ้าง ทั้งนี้อาจจะทำระบบ member ขึ้นมา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขอผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การทำโฆษณา ในเว็บไซต์ของตนและนอกจากนี้ ยังควรเตรียมข้อมูลต่างๆ ได้แก่
- ข้อมูลพื้นฐานขอเว็บไซต์ของตน
- ข้อมูลของลูกค้าภายในเว็บของคุณ (Demographic)
ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถนำเสนอ กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่จะลงโฆษณาในเว็บไซต์ได้

วิธีการการสร้างรายได้ที่น่าสนใจได้แก่

1. การทำสื่อโฆษณา ที่เป็น Interactive ที่เป็น Flash เพื่อดึงดูดความน่าใจในการดูโฆษณานั้นๆ หรือเป็นโฆษณารูปแบบใหม่เช่น ขนาด Tower ขนาด 120 x 600 pixel ที่จะช่วยดึงดูดความน่าสนใจให้กับผู้ที่มาลงโฆษณาในเว็บนั้นๆ หรือ การทำโฆษณาแฝงไปกับสื่อต่างๆ หรือ คอลัมภ์ต่างๆ ภายในเว็บไซต์

2. การทำ Review Products ที่เกี่ยวข้องกับเว็บนั้นๆ โดยเป็นการนำสินค้ามาจากทางผู้ที่สนใจนำสินค้ามา Review ผ่านหน้าเว็บไซต์ของตน ซึ่งสินค้า อาจจะนำมาจาก เจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่ท่านไปติดมาก็ได้ ซึ่งการ Review สินค้าผ่านหน้าเว็บ จะมีความน่าเชื่อถือกว่าการโฆษณาทั่วๆ ไป

3. การนำเสนอรูปแบบ Sponsor Ship กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าภายในเว็บไซต์ เช่น การออกแบบ Interface ของเว็บให้เป็น Theme ของสินค้า Icons, Background ของหน้านั้นๆ เป็น Logo ของผลิตภัณฑ์สินค้า หรือ บริการ ของ Sponsor ที่มาสนใจมาลงโฆษณา เช่น หากเว็บคุณเกี่ยวกับ รถยนต์ คุณอาจจะติดต่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ มาทำ Sponsor ship กับเว็บท่านได้ทันที โดยรูปแบบ

4. การให้บริการ Direct Email โดยเป็นการส่ง Mailing list ไปยังกลุ่มสมาชิก โดยการส่งหรือแนบ ข้อมูลโฆษณาไปกับ News Letters ที่ทางเว็บอาจจะทำการส่งแบบทุกอาทิตย์ ซึ่งตรงนี้หากเว็บท่านมีการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกที่ดีพอ ที่สามารถแยกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น เพศ, อายุ, การศึกษา หรือเงินเดือน ก็จะช่วยให้การทำ Direct Mail ได้ผลมากยิ่งขึ้น

5. การหาพันธมิตร (Partner) แล้วทำกิจกรรมต่างๆ กัน เช่น
- การทำ E-Commerce ภายในเว็บไซต์โดยนำสินค้าหรือบริการของ partner มาขายภายในเว็บไซต์ โดยเว็บทำเพียงแค่การส่ง order ไปให้กับ partner และสามารถได้รายได้จากการทำ Profit Sharing ได้
- การรวมบริการเข้าด้วยกันกับ partner ในสื่อ online และ offline เพื่อเป็นคลอบคลุมพื้นที่การให้บริการข้อมูลได้มากขึ้น
- ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถทำร่วมกับ Partner ได้....

6. การให้คำปรึกษา (Consulting) ในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ท่านอาจจะใช้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านอินเตอร์เน็ต หรือการทำเว็บไซต์ไปให้คำแนะนำกับผู้ที่ต้องการคำปรึกษา ในการสร้างเว็บไซต์ หรือ การทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่วนนี้เองอาจจะเป็น วิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ของท่านได้

7. การให้บริการครบวงจร (Total Solutions) สำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บไซต์(จากกลุ่มลูกค้าภายในเว็บของท่านเอง) โดยอาจจะการให้บริการโฆษณาครบวงจร ได้แก่
- ทำ Banner โฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
- ทำหน้าเว็บไซต์รายละเอียดสินค้าแบบง่ายๆ หรือฟอร์มเมล์ในการติดต่อกับเจ้าของสินค้า
- Stats นับจำนวนคนดูที่เข้ามาในเว็บ
- หากลูกค้าไม่มี E-mail ก็อาจจะจัดทำ E-mail ให้
- ลงโฆษณาเสริมในสื่อ หรือเว็บอื่นๆ
- บริการเสริมอื่นๆ..

ซึ่งบริการทั้งหมดนี้ท่านอาจจะ คิดเป็น Package ง่ายๆ นำเสนอกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการให้ครบ (Total Solutions) กับผู้ที่จะเข้าใช้บริการในเว็บของท่าน ซึ่งจะช่วยทำให้ท่านมีโอกาส ได้รายได้มากกว่าที่ท่านจะทำแค่การขาย Banner โฆษณาเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้คนทำเว็บ ลองทำเว็บในรูปแบบที่เป็น Dynamic Website โดยใช้ Programing เข้ามามีส่วนช่วยทำเว็บไซต์ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการทำเว็บไซต์ เช่นโปรแกรม Post Nuke หรือ PHP Nuke เป็นต้น ทั้งนี้ จงคิดว่าเว็บคือสื่อในการที่จะเชื่อมผู้ซื้อและผู้ขาย แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตลาด ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องคิด Model ที่พิสดารพันลึก ความสำเร็จอาจจะเกิดขึ้นกับหลักการง่ายๆ เพียงแต่ต้องเข้าใจตลาดและช่วงเวลาที่เหมาะสม ยกตัวอย่างกรณีของรถกระป๋องดอทคอม ที่สร้างเว็บให้ข้อมูลและช่องทางในการซื้อขาย จนสามารถที่จะขายพื้นที่โฆษณาและ เป็นตัวแทนจำหน่ายได้เองทั้งหมดนี้ ท่านไม่ต้องกังวลว่า เว็บท่านคนเข้าวันละไม่กี่ ร้อยคน เพราะการที่เว็บท่านมีคนเข้า 100-200 คนนั้น อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพมากในการทำการตลาด เพราะเว็บท่านอาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะ (Nich Market) ก็ได้เช่น ผมยกตัวอย่างเว็บ MrPalm.com ก็เป็นเว็บที่มีคนส่วนใหญ่ใช้ Palm เข้ามา ตรงนี้ทางเว็บไซต์ Mrpalm ก็สามารถพูดคุยกับร้านค้าขาย Palm แล้วมาลงโฆษณาในเว็บของ MrPalm.com ซึ่งถือว่าเป็นการลงโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงๆ คุณเองก็ลองวิเคราะห์และพิจารณาดูว่า เว็บท่านมีกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และลองไปพูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บท่านมาลงโฆษณาดู โดยใช้หัวข้อทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว นำเสนอลูกค้าดูนะครับ

 
 

Total, there have been 169479 visitors (400047 hits) on this page!

 

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free