Onimusha 3

   
 


 

 

Home

Board-Forum-Diary

Administrator

ASP

Business Manage

Computer Basic

Computer Hardware

Computer Software

Computer Tip

Computer Virus

Contact

Database

Firefox

Gallery

Game

=> Family or NES

=> font japan in xp

=> วิธีการพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น

=> วิธีพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นบน Micirosoft Word

=> Idataki Street

=> Silent Hill Origins

=> Resistance Retribution

=> Nintendo 3DS like

=> Resident Evil 4

=> Fatal Frame 2

=> Silent Hill 3

=> Dragon Quest VIII

=> Onimusha 3

HI5 ME!

Link

Project Demo

System Analysis

Website

Food & Drink

SkyDrive

MS-word

MS-excel

Mobile

Drug

Clock

Car & Motorcycle

Download

 


     
 

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.

Onimusha 3

ซามาโนสุเกะ
เริ่มต้นวิ่งตามทางขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปราสาทด้านบน เจอโนบุนากะ เกิดเหตุการณ์ทำให้ซามาโนสุเกะต้องวาร์ปมายังปารีส ให้ฆ่าศัตรูจนหมด วิ่งไปตามทางเรื่อยๆจนถึงประตูชัย ที่มีคบไฟ (1) สำรวจจะพบประตูลับ ลงไปด้านล่างจะได้อาวุธใหม่ (ดาบคู่) เมื่อกลับขึ้นมาจะเจอกับมิเชล เกิดเหตุการณ์ขึ้น ให้ฆ่าศัตรูให้หมดจากนั้นก็เข้าประตูสีฟ้า (2) ไป

สำรวจที่พื้นแถวตีนบันได (3) จะพบกุญแจ วิ่งตามบันไดวนขึ้นมาจนถึงชั้นบนสุดกดใช้กุญแจเปิดประตู จะมาโผล่ยังห้องศิลปะ วิ่งไปอีกฝั่งของห้องจะพบบันไดขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้า
เมื่อขึ้นมายังดาดฟ้าจะเจอกับ *1 ที่ปล่อยให้บอสหุ่นยนต์มาสู้กับเรา ปราบเสร็จเนื้อเรื่องจะตัดมายังแจ็ค


แจ็ค
เกิดเหตุการณ์ทำให้ได้อาวุธชิ้นแรกคือแส้ไฟฟ้ามา วิ่งตามทางในป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอกับซามาโนสุเกะ เมื่อปราบศัตรูจนหมดสังเกตให้ดีข้างหลังสิ่งก่อสร้างจะมีบันไดขึ้นมายังด้านบน (ที่มีสิ่งก่อสร้างรูปร่างเหมือนเสาสัญลักษณ์บางอย่าง) ทางจะบังคับให้วิ่งมายังฝั่งหน้าผา (ตรงนี้เป็นจุดแรกที่เราจะเจอระบบเครื่องเกี่ยว ที่ใช้ปุ่ม R1+O เพื่อเกี่ยวตัวเองขึ้นไปยังส่วนต่างๆของฉากได้) ใช้แส้เกี่ยวมาเรื่อยๆจนสุดอีกฝั่งของน้ำตก ลงบันไดลิงมาสำรวจให้ดีจะมีเหรียญอยู่ในหีบสมบัติ

วิ่งกลับมายังเสาสัญลักษณ์ กดใช้เหรียญกับตัวเสาจะได้อาวุธใหม่ (ดาบกระดูกงู) สังเกตให้ดีตรงนี้จะมีต้นไม้ที่สามารถใช้ดาบกระดูกงูตัดให้ขาดเพื่อเปิดทางไปได้ 2 จุด ให้กลับไปยังจุดก่อนที่จะเจอซามาโนสุเกะ เพื่อใช้ดาบฟันต้นไม้ เปิดทางไปหยิบกุญแจจากหีบสมบัติก่อน จากนั้นจึงค่อยใช้ดาบฟันต้นไม้ที่ปิดทางใกล้ๆเสาสัญลักษณ์เพื่อเปิดทางลงไปยังด้านล่าง ที่สุดทางมีประตูวัด ซึ่งสามารถใช้กุญแจที่พึ่งได้มาเปิดทางได้ เข้าไปสู้กับบอส

ซามาโนสุเกะ
วิ่งลงบันไดไป สุดทางจะได้กุญแจจากทหาร ใช้กับประตูสีแดงใกล้ๆ ลงมายังส่วนท่อระบายน้ำ ที่ทางเชื่อมเป็นห้องที่มีจุดเซฟ (4) เข้าไปเกิดเหตุการณ์ทำให้เปิดไฟฟ้าใช้งานได้ ออกมาจากห้องสามารถกดเปิดสะพานเชื่อมไปอีกฝั่งได้ เมื่อเข้าห้องอีกฝั่ง จะมีประตูที่ต้องใช้รหัสผ่าน หมุนรหัส 314 ออกมานอกห้องปีนบันไดลิงลงไปในทางระบายน้ำ วิ่งไปจนสุดเพื่อเก็บ Valve Handle (5) กลับมายังโซนห้องที่ใช้รหัสเปิดประตู จะมีบันไดลิงที่ปีนขึ้นมาชั้น 2 เพื่อใช้ที่หมุนที่เพิ่งได้มาเปิดประตูข้างล่างได้

เข้าประตูที่เพิ่งเปิดเพื่อกดสวิตช์เปิดไฟ ออกมานอกห้องใหม่จะกดเปิดสะพานเชื่อมได้ วิ่งตามทางเชื่อมไปจนสุดปีนบันไดลิงขึ้นไปฟันเชือกให้ขาด (6) จะปล่อยหินลงมาเปิดทางตรงทางระบายน้ำ
ในทางระบายน้ำ ปล่อยให้ผู้หญิงดันไปเรื่อยๆ (หรือจะช่วยก็ได้) จนสุด จะมีเหตุการณ์ที่ได้กุญแจจากทหาร จากนั้นปีนบันไดลิงขึ้นมายังหน้าโบสถ์

แจ็ค
เข้าไปในร้านค้าที่มีรูปปั้นเสืออยู่หน้าร้าน คุยกับเจ้าของร้านข้างใน จะโดนไล่ออกมา
ไปคุยกับเจ้าของร้านแตงโม จะใช้นาฬิกาแลกแตงโมมา นำแตงโมไปให้เด็กที่กำลังมุดโอ่งอยู่ จะมีที่เกี่ยวออกมา สามารถใช้เกี่ยวตัวเองขึ้นไปชั้น 2 ของร้านค้าได้
เข้ามาในชั้น 2 ของร้าน จะสำรวจได้กุญแจ ลงมาชั้น 1 ออกหลังร้าน จะมีเหตุการณ์ปีศาจบุกมาในหมู่บ้าน
นำกุญแจที่ได้ไปปลดล็อคร้านตีเหล็ก เข้าไปข้างในจะได้ ซึ่งจะได้ดาบสายฟ้ามา
วิ่งออกมายังท่าเรือสังเกตให้ดีจะมีประตูที่สามารถใช้ดาบสายฟ้าที่เพิ่งได้มาปลดล็อคเข้าไปได้ เข้าไปเจอเหตุการณ์เมื่อกลับออกมานอกบ้าน ศัตรูจะเปิดทางให้ ไปยังจุดนั้น (ที่จอดเรือ) จะได้สู้กับเฮฮาจิ

(ในเรือ)
เข้าประตูไปเพื่อลงใต้ท้องเรือ สังเกตให้ดีจะมีรูปวางอยู่ ข้างหลังรูปมีหีบสมบัติ ที่เมื่อเปิดออก จะมีตุ้กตาผีออกมา จัดการซะจะได้กุญแจเปิดประตูใกล้ๆได้

ซามาโนสุเกะ
เข้าไปในโบสถ์ สังเกตข้างๆแท่นพิธีในห้อง (7) จะสามารถกดเพื่อเปิดทางลับลงชั้นใต้ดินได้
ในห้องกับดัก จะมีสวิตช์หัวกระโหลก ที่สามารถกดเปิดประตูใกล้ๆกันได้ เดินเข้าไปในทางที่เพิ่งเปิด จะได้ยันจากสัญลักษณ์หัวกระโหลกตรงทางแยก (8) มา
กลับขึ้นมาในห้องโถงของโบสถ์ กดดูดวิญญาณจากรูปปั้นทั้ง 4 (เรียงตามลำดับเทียนที่จุด ที่สำคัญคือต้องไปกดดูดข้างหน้ารูปปั้นใกล้ๆ) จะสำรวจได้อาวุธใหม่ที่รูปปั้นนกคาบลูกแก้ว สามารถนำลงไปปลดล็อคประตูในชั้นใต้ดินได้
เข้าไปในห้องสำรวจให้ทั่วจะได้บันไดลิงมา นำกลับออกมาใช้ตรงทางตัน (9) ที่ไม่สามารถไปต่อได้ ปีนลงมาเอาหัวกระโหลก นำกลับไปใช้ในห้องที่เพิ่งมา จะได้เข้าไปสู้กับบอส ปราบเสร็จตามบอสเข้าที่วาร์ปไป เราจะโผล่มายังห้องขนาดใหญ่ สำรวจที่แท่นไฟสีเหลืองจะได้เหรียญสีเหลืองมา ใกล้ๆเครื่องเซฟจะมีเครื่องส่งของข้ามกาลเวลา ส่งเหรียญที่ได้ให้กับแจ็ค

แจ็ค
นำเหรียญสีเหลืองที่ได้ไปใช้กับแท่นไฟสีเหลือง จะเปิดประตูไฟสีเหลืองได้ เข้าไปสำรวจหนังสือได้ตรงห้องสุดทาง จะเจอกับสมุนของโนบุนากะ
ขึ้นลีฟท์ไปยังห้องสมุด (10) นำหนังสือที่เพิ่งได้มาไปใส่ในตู้หนังสือเพื่อแก้ปริศนาตัวเลข

ปริศนา : เปลี่ยนตำแหน่งตัวเลข 5 ตัวให้บวก ลบ คูณ หาร มีค่าเท่ากับ 22
เฉลย : 5 x 4 + 3 + 1 - 2 = 22

สามารถเปิดทางไปหลังห้อง สำรวจหีบสมบัติ จะปล่อยที่เกี่ยวตัวออกมา ทำให้สามารถเกี่ยวตัวเองขึ้นไปชั้น 2 ของห้องได้ ในหีบสมบัติตรงชั้น 2 จะได้แท่งหมุนประตูมา นำกลับออกมาใช้กับประตูด้านนอก จะสามารถหมุนเพื่อลดระดับน้ำได้ เปลี่ยนกลับมาเป็นซามาโนสุเกะ

ซามาโนสุเกะ
ตอนนี้จะสามารถเข้าประตูไฟสีเหลืองไปได้แล้ว เข้าไปยังห้องสุดทาง (11) (ที่มีพัดลมแขวนอยู่บนเพดาน) สำรวจให้ทั่วจะได้เหรียญสีม่วง
นำเหรียญที่ได้ส่งกลับมาให้แจ็ค

แจ็ค
นำเหรียญไปใช้กับแท่นไฟสีม่วง จะเปิดประตูไฟสีม่วงเข้าไปได้ สำรวจเส้นทางไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอจุด (12) ที่ได้อาวุธใหม่มา (ลูกตุ้ม) ย้อนทางกลับมาจะมีประตู (13) ที่สามารถใช้อาวุธใหม่ปลดล็อคได้ เมื่อสำรวจปลดล็อคประตูแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นซามาโนสุเกะ

ซามาโนสุเกะ
เข้าประตูไฟสีม่วง ไปยังประตูที่แจ็คเพิ่งปลดล็อค เข้าไปหยิบปีก จากนั้นออกมาขึ้นไปยังชั้นบนจะมีกล่องลังวางอยู่เยอะๆ ทำลายซะจะได้แท่งหมุนประตู นำออกมาใช้กับประตู (ประตูแบบเดิม ที่ต้องใช้แท่งหมุนประตูมาติดน่ะแล่ะ) จะเปิดทางกลับมายังห้องกลางเพื่อส่งปีกกลับมาให้แจ็คได้

แจ็ค
ตอนนี้ไม่สามารถเข้าประตูไฟสีม่วงโดยตรงได้ ให้วิ่งย้อนกลับมาที่เรือ จะมีที่เกี่ยว เกี่ยวตัวเข้าไปในห้องโซนประตูสีม่วงได้ เข้าไปยังห้องที่เพิ่งใช้อาวุธใหม่ปลดล็อค กดใช้ปีกกับเครื่องเกี่ยวที่พังอยู่บนพื้น จะสามารถเกี่ยวตัวเองเข้าไปส่วนในของห้องเพื่อหยิบไอเทมลูกแก้วพลังงานได้ (เมื่อหยิบมา เครื่องจักรทั้งหมดจะหยุดทำงาน) นำกลับออกมาส่งให้กับซามาโนสุเกะ

ซามาโนสุเกะ
ดูดควันที่บังหน้าประตูไฟสีม่วง จะสามารถเข้าไปได้ นำผลึกพลังงานไปใช้กับจุดเดียวที่ให้แจ็คหยิบมา ทำให้ตอนนี้ลิฟท์สามารถใช้งานได้แล้ว
ลงลิฟท์มา (14) ฟันลังให้หมดจะได้อาวุธใหม่ (ขวานไฟ)
กลับออกมายังห้องใหญ่ เพื่อเข้าประตูไฟสีเหลือง ซึ่งในโซนนี้จะมีอยู่ 1 ประตูที่ต้องใช้อาวุธที่เพิ่งได้มาปลดล็อคเข้าไปได้ (10) เมื่อเข้าไปจะสำรวจได้เหรียญสีแดง ส่งกลับมาให้แจ็ค

แจ็ค
นำเหรียญสีแดงไปให้ใช้แท่นไฟสีแดง จะเปิดประตูไฟสีแดงเข้าไปได้ (เตรียมตัวให้ดี เพราะต้องสู้กับบอสหมา 2 หัว)
เมื่อปราบบอสเสร็จ จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม วิ่งหนีขึ้นบันไดมาเรื่อยๆจนถึงรถไฟ

ซามาโนสุเกะ
เข้าประตูสีแดง ไปในห้องที่แจ็คเพิ่งสู้กับบอสมา จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

มิเชล

*วิ่งย้อนกลับลงมาในทางท่อระบายน้ำ จะมีกล่องที่เปิดมาได้ปืน Rocket Launcher (กล่องวางอยู่ในจุดที่เคยให้ซามาโนสุเกะตัดเชือกเพื่อปล่อยลูกหิน)
(โบสถ์)
หน้าโบสถ์จะมีหีบสมบัติ สำรวจจะได้กำไลสำหรับดูดพลังปีศาจมา เมื่อเข้ามาในโบสถ์ลงไปยังชั้นใต้ดิน วิ่งไปเรื่อยๆจนสุดทาง จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งตัดฉากมายังสวนสัตว์

(สวนสัตว์)
วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงสามแยก (ที่มีจุดเซฟอยู่ใกล้ๆ) วิ่งไปทางฝั่งบันได ตามทางไปเรื่อยๆจะโผล่มายังห้องวงกลมขนาดใหญ่ สำรวจให้ดีจะพบกับแท่นสวิตช์ 4 อัน สุ่มไปเรื่อยๆ จะได้ กุญแจ กับปืนไรเฟิลมา (15)
กลับมายังจุดสามแยกไปอีกทาง จะเป็นฝั่งที่จอดเรือ (16) นำกุญแจที่เพิ่งได้มาไปเดินเครื่องเรือ จะมายังโซนพิพิธภัณฑ์
(ห้องพิพิธภัณฑ์)
สำรวจให้ทั่วจะเจอบันไดพาลงไปชั้นใต้ดินที่ซามาโนสุเกะกับอองรีโดนขังอยู่ สับสวิตช์ที่อยู่ข้างฝาเพื่อปล่อยตัวทั้งคู่ออกมา จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ซามาโนสุเกะ
วิ่งกลับมาที่เรือ กดเดินเครื่องย้อนกลับมาจุดเริ่มต้น ไปยังห้องควบคุม (17) ใช้อาวุธประเภทสายฟ้าปลดล็อคประตูได้ (แต่ต้องอัพเกรดเป็นขั้น 2 ก่อนนะ) เข้าไปจะได้กุญแจ นำกลับมาใช้ที่พิพิธภัณฑ์ (มีอยู่ 1 ประตูที่ยังเปิดไม่ได้) เมื่อเข้าไปจะได้สู้กับบอส เมื่อปราบเสร็จ หลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด เปลี่ยนกลับมาเป็นแจ็ค

(รูป map-6)
แจ็ค
หลังลงจากรถไฟ ปราบเฮฮาจิให้ได้ หลังจากนั้นจะมีนกบางตัวที่มีเครื่องเกี่ยวติดมา ฆ่าเสร็จจะสามารถเกี่ยวตัวเองขึ้นมายังระเบียงชั้นบนของปราสาทได้
เข้าประตูมาเป็นสวน (18) ตรงกลางมีที่ดูดพลังเวทย์ ให้ใช้ดาบไฟ ฟันจุดคบเพลิงรอบๆให้ครบ (กะจังหวะอันสุดท้ายให้ดี) จะหยุดลูกกรง เข้าไปเอากุญแจจากหีบสมบัติได้
ออกจากสวนมานอกระเบียงอีกข้าง เกี่ยวตัวเองขึ้นมา จะเห็นจุดเซฟ กดส่งกุญแจที่เพิ่งได้มาให้กับซามาโนสุเกะ

ซามาโนสุเกะ
นำกุญแจที่ได้ไปใช้กับประตูตรงสุดทาง วิ่งไปจนถึงปีศาจต้นไม้ (19) เมื่อปราบเสร็จจะสำรวจได้ตราพระอาทิตย์ ย้อนกลับมาแถวๆจุดเริ่มต้น จะมีประตูกรงที่ต้องใช้ตราพระอาทิตย์เปิด ปลดล็อคเข้าไปสำรวจให้ทั่วจะได้เพชรสีแดง ส่งกลับมาให้แจ็ค

แจ็ค
นำเพชรสีแดงที่ได้ ไปใช้กับสัญลักษณ์รูปหัวเหยี่ยว (19) (ประตูข้างๆจุดเซฟ) จากนั้นก็แก้ปริศนา

*ปริศนา : ต้องเดินไปบนบล็อคสัญลักษณ์ต่างๆ ตามลำดับคือ ดวงอาทิตย์เล็ก -> ดวงอาทิตย์ใหญ่ -> ดวงจันทร์ (แล้วก็วนกลับจากดวงจันทร์มาดวงอาทิตย์เล็ก) ให้เดินตามลำดับจนครบทุกบล็อคทั้งหมด 3 ครั้ง จะสามารถไปยังฉากด้านล่างได้

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

*เฉลย : ครั้งที่ 1 : 10 -> 7 -> 4 -> 1 -> 2 -> 3 -> 6 ->5 -> 8 -> 9 -> 12 -> 11
ครั้งที่ 2 : 12 -> 11 -> 10 -> 7 -> 4 -> 5 -> 8 -> 9 -> 6 -> 3 -> 2 -> 1
ครั้งที่ 3 : 11 -> 12 -> 9 -> 6 -> 3 -> 2 -> 1 -> 4 -> 5 -> 8 -> 7 -> 10

เปลี่ยนตัวกลับมาเป็นซามาโนสุเกะ

ซามาโนสุเกะ
วิ่งไปยังบันไดที่เพิ่งให้แจ็คแก้ปริศนาเปิดทางมา สังเกตข้างๆทางช่วงกลางบันได จะมีประตูเหล็ก เข้าไปข้างในเจอเครื่องวาร์ป (20) ซึ่งจะพาเรามาโผล่ยังอีกโลก
เราจะวาร์ปมายังจุดประตูชัย หาทางไปเรื่อยๆจนถึงดาดฟ้าที่สู้กับบอสหุ่นยนต์ครั้งแรก จะได้กุญแจจากหีบสมบัติ เข้าจุดวาร์ปกลับมาโลกปกติ ส่งกุญแจไปให้แจ็ค

แจ็ค
วิ่งไปตามบันไดที่เพิ่งเปิดทางมา สุดทางมีลัง ทำลายซะ ตัวเกี่ยวจะถูกปล่อยออกมา วิ่งกลับมาใช้ตัวเกี่ยวเกี่ยวตัวไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่มีปีศาจต้นไม้อยู่ ปราบเสร็จ ใช้กุญแจที่เพิ่งได้มาจากซามาโนสุเกะเปิดประตูข้างๆปีศาจต้นไม้ เข้ามาเจอเหตุการณ์ เมื่อกลับออกมาจะได้กุญแจ นำกุญแจที่ได้ไปใช้กับประตูห้องคุก (ตรงจุดเริ่มต้นชานชาลาจอดรถไฟที่แจ็คนั่งมา) เข้าไปสำรวจให้ทั่วได้รากต้นไม้ กลับออกมาข้างนอกแถวๆชานชาลา สังเกตให้ดีข้างๆกำแพง (21) จะมีบล็อคสำหรับปลูกต้นไม้ นำรากไม้ที่ได้ไปปลูก เปลียนตัวกลับมาเป็นซามาโนสุเกะ

ซามาโนสุเกะ
ปีนต้นถั่ว (ที่แจ็คปลูก) ลงมาด้านล่าง ปราบปีศาจต้นไม้จะเข้าประตูคุกได้ ทำลายลังได้เฟืองมา ส่งให้แจ็ค

แจ็ค
ใช้เฟืองกับกลไกข้างๆประตูตรงข้ามจุดเซฟ เข้าไปเจอกับเหตุการณ์

มิเชล & อองรี
วิ่งตามแจ็คเข้าไป จะเกิดเหตุการณ์ต้องแก้ปริศนาเปิดประตูคุก

ปริศนา : ให้แจ็คกดปุ่มตามลำดับที่อองรีบอก
เฉลย : ทั้ง 5 ครั้งเรียงลำดับดังนี้
1 - บน , ล่าง , สามเหลี่ยม
2 - บน , ล่าง , สามเหลี่ยม , กากบาท , วงกลม
3 - บน , ล่าง , สามเหลี่ยม , กากบาท , วงกลม , ล่าง , บน
4 - บน , ล่าง , สามเหลี่ยม , กากบาท , วงกลม , ล่าง , บน , สี่เหลี่ยม , ซ้าย , กากบาท
5 - บน , ล่าง , สามเหลี่ยม , กากบาท , วงกลม , ล่าง , บน , สี่เหลี่ยม , ซ้าย , กากบาท , กากบาท , ขวา

บังคับมิเชลวิ่งหนีออกมาตามทางเรื่อยๆ จะได้บังคับซามาโนสุเกะสู้กับบอสหมา 2 หัวอีกครั้ง
แจ็ค
วิ่งไปตามทางเรื่อยๆจะเกิดเหตุการณ์ ทำให้ต้องย้ายสถานที่มายังเมืองที่มีหิมะตก
(เมืองหิมะ)
ทำลายลังเพื่อปล่อยตัวเกี่ยวออกมา เกี่ยวตัวไปบนผืนน้ำแข็ง ระหว่างทางจะมีศัตรูบางตัวที่มาพร้อมกับที่เกี่ยว หรือลังที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ ปราบหรือทำลายเพื่อปล่อยตัวเกี่ยวออกมา และเกี่ยวดึงแผ่นน้ำแข็งที่ยืนอยู่ไปเรื่อยๆ (ระวังชนกับหิน) ทำแบบนี้ไปจนกว่าจะถึงปราสาทญี่ปุ่น

(ปราสาทญี่ปุ่น)
เข้ามาเกี่ยวที่เกี่ยวเพื่อดึงเปิดประตูไปเรื่อยๆ โดยทำตามลำดับดังนี้

1. ไปห้องหมายเลข 2 ดึงที่เกี่ยวเพื่อเปิดประตูสีแดง วิ่งเข้าประตูสีแดง
2. ไปห้องหมายเลข 3 ดึงที่เกี่ยวเพื่อเปิดประตูสีน้ำเงิน
3. วิ่งกลับมาห้องหมายเลข 1 เพื่อเข้าประตูสีน้ำเงิน
4. ไปห้องหมายเลข 10 ทำลายลังเพื่อปล่อยตัวเกี่ยวออกมา
5. ไปห้องหมายเลข 7 ดึงตัวผ่านที่เกี่ยวเพื่อเข้าสู่ห้องหมายเลข 11
6. ในห้องหมายเลข 11 ดึงที่เกี่ยวเพื่อเปิดประตูสีเหลือง
7. วิ่งกลับมาห้องหมายเลข 4 ดึงที่เกี่ยวเพื่อเปิดประตูสีน้ำเงิน
8. วิ่งมาที่ห้องหมายเลข 6 เพื่อเข้าประตูสีเหลือง
9. ในห้องหมายเลข 5 ฟันที่กำแพงจะเปิดทางลับไปห้องหมายเลข 13 ที่มีบันไดลงชั้นล่าง


ลงมาด้านล่าง เกี่ยวตัวข้ามไปอีกฝั่ง สำรวจที่หัวสิงโตจะได้ลูกแก้ว หลังจากนั้นจะมีเหตุการณ์สงครามกับเหล่าปีศาจ
(ฉากสงคราม)
ฉากนี้สามารถใช้เก็บวิญญาณปีศาจได้สบายๆ ถ้าขี้เกียจเก็บแล้วก็ให้วิ่งเข้าประตูตามทางไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงปราสาทโนบุนากะ
(ปราสาทโนบุนากะ)
ขึ้นลิฟท์ไป เดินออกมาบนหลังคาด้านนอก ปราบศัตรูที่รออยู่ วิ่งอ้อมมาอีกฝั่งจะเจอทางเข้าปราสาทอีกด้าน วิ่งตามทางไปเรื่อยๆจนได้สู้กับบอส

ซามาโนสุเกะ
เปิดประตูลิฟท์เข้าไป (อย่าลืมปิดประตูลิฟท์ด้วย ไม่งั้นลิฟท์จะไม่ขึ้น) แต่เกิดปัญหาขึ้นทำให้ลิฟท์หยุด กดสวิตช์ข้างๆเพื่อปล่อยบันไดลิงลงมา ปีนบันไดลิงขึ้นไป วิ่งขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงชั้นสูงสุดที่มีบอสหุ่นยนต์รออยู่ ตรงจุดนี้สำรวจให้ดีจะเจอตัวสร้างพลังงาน (22) เข้าไปฟันทำลายซะ จะมีประตูสามารถเข้าไปได้
วิ่งหาทางขึ้นไปเรื่อยๆ (ระหว่างทางระวังหลุมดำด้วย ไม่งั้นจะโดนวาร์ปกลับมาข้างล่าง) จนกว่าจะถึงชั้นสูงสุดที่ได้สู้กับลูกน้องโนบุนากะครั้งที่ 2

แจ็ค
ขึ้นปราสาทเข้าไปสู้กับโนบุนากะ

ซามาโนสุเกะ
ขึ้นปราสาทเข้าไปสู้กับโนบุนากะอีกหน คราวนี้เป็นศึกสุดท้ายแล้วสำหรับเกมนี้ ^^
========================
credit : ray


 
 

Total, there have been 164557 visitors (387186 hits) on this page!

 

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free